Juridiskt

Här kan ni bland annat läsa om VGS och Audi AGs hantering av personuppgifter och integritetspolicy.
 • Friskrivningsklausul & förtydligande till karriärsidor

  Friskrivningsklausul

  VGS och AUDI AG försöker på alla sätt sammanställa innehållet på dessa Internetsidor och se till att de uppdateras regelbundet. De är dock endast till för att ge icke-bindande allmän information och kan aldrig ersätta detaljerade specifika råd för att hjälpa en potentiell köpare att fatta beslut. Tekniska data och utrustning för de beskrivna fordonen ska endast ses som exempel.

  Sådana tekniska data och utrustning kan variera, särskilt beroende på i vilket land fordonen säljs.

  De kan ändras vid varje tidpunkt. Du får bindande uppdaterad information om tekniska data, utrustning och egenskaper för våra fordon exklusivt från din behöriga återförsäljare eller importör.

  VGS och AUDI AG garanterar inte att informationen på dessa sidor är uppdaterad, korrekt, fullständig eller att tillgänglig vid varje tidpunkt

  När vi hänvisar till webbsidor från tredje part (länkar), tar VGS och AUDI AG inget ansvar för innehållet på dessa sidor. När du tittar på referensinformation så är det inte längre VGS:s och AUDI AG:s information. Avvikande regler kan därför gälla vid service från tredje part, i synnerhet när det gäller datasäkerhet.

  VGS och AUDI AG friskriver sig dessutom från allt ansvar för relaterade tjänster, i synnerhet vid nedladdning av filer som VGS och AUDI AG tillhandahåller på VGS:s och AUDI AG:s webbsidor, i händelse av ringa oaktsamhet, såvida inte grundläggande avtalsenliga förpliktelser som rör liv eller hälsa, eller krav som härrör från Produktansvarslagen, påverkas. Det samma gäller vid pliktförsummelse från någon medhjälpare.

  Förtydligande till karriärsidorna

  På Audis karriärsidor används maskulin form vid beskrivningar av programmen för att det ska vara lättare att läsa texterna. Självklart är båda könen välkomna att söka till programmen.
 • Copyright

  Copyright

  Alla texter, bilder och annat arbete som publiceras på Internetsidorna skyddas av upphovsrätt tillhörande VGS eller AUDI AG, Ingolstadt, om inget annat sägs. All kopiering, distribution, lagring, spridning, sändning, återgivning eller överföring av innehållet utan skriftligt medgivande från VGS och AUDI AG, är förbjuden. TDI , quattro, Spaceframe, ASF, och alla modellnamn är registrerade varumärken genom AUDI AG.
 • Sekretesspolicy

  Information om persondataskydd och sekretess - välj en fråga i listan nedan.

  Policy för insamling, bearbetning, överföring och användning av data

  AUDI AG, Volkswagen Group Sverige AB (”VGS”) och Audi Partners använder automatisk data behandling (ADB) för att säkerställa att fordonsbeställningar, finansiering, försäkringar, supporttjänster och service hanteras snabbt och på rätt sätt.

  Personuppgiftslagen reglerar hur din personliga information hanteras gentemot Audi Partner, VGS, AUDI AG och Audi Banken. Följaktligen kan data samlas in, bearbetas, överföras och användas (hädanefter: användning av data) om det tillåts av personuppgiftslagen, annan lagbestämmelse eller om personen i fråga har gett sitt medgivande. Personuppgiftslagen tillåter användningen av data, i synnerhet när det gäller att fullfölja ett avtal som ingåtts med dig.

  För vissa syften, som sträcker sig längre än avtalsförhållandet och supportfrågor, kan ditt avtal eller svarskupongerna som används för Audi Partners, VGS:s, AUDI AG:s och Audi Bankens annonskampanjer, innebära ett medgivande i enlighet med personuppgiftslagen.

  Om detta medgivande hävs efter att avtal slutits, helt eller delvis, eller om det återkallas vid en senare tidpunkt, är Audis Partners, VGS, AUDI AG och Audi Banken förpliktigade att endast använda din information i den utsträckning lagen tillåter det.

  Nedan finns mer information om hur kundinformation samlas in, lagras, överförs och används:

  1. Datainsamling och lagring hos Audis Partners

  Audi Partnern kommer att lagra all information som krävs för att beställa en ny bil eller för att hantera tjänster som är relaterade till finansiering, försäkringar, support eller service. Sådan information kommer inledningsvis att innehålla uppgifter från köpe-, leasing-, service-, finansierings- och försäkringsavtalet. När det gäller information som rör transaktioner, t.ex. kundnummer och inköpspris, ska denna lagras och information om fordon och tjänster som är en del av fordonsservicen, ska samlas in och behandlas.

  Data som behövs för kundsupport, kundundersökningar och för att anpassa kundinformationen efter dina specifika behov (i enlighet med 6.3 till 6.5 i denna sekretessguide) kommer också att samlas in och lagras av Audi Partnern, om du har gett ditt medgivande till detta.

  2. Datalagring hos VGS och AUDI AG

  VGS och AUDI AG kommer att lagra information som man får från Audi Partnern i samband med att köpe-, leasing-, service-, finansierings- och försäkringsavtal upprättas.

  Vidare kommer information från VGS:s och AUDI AG:s kunder och potentiella kunder som kontaktar VGS och AUDI AG via dess webbsida eller kundtjänst att lagras.

  Datalagring kommer också att omfatta information som har samlats in under VGS:s och AUDI AG:s marknadsföringsaktiviteter.

  3. Möjlig datalagring hos Audi Banken

  Audi Banken kan lagra data som överförs av Audi Partnern och som gäller försäkringstjänster eller finansiella tjänster, om du har gett ditt medgivande till detta.

  Bolagen det gäller är:

  AUDI AG, D-85045 Ingolstadt, Germany
  Audi Banken (a subsidiary of the Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Strasse 57, D-38112 Braunschweig, Germany)

  4. Dataöverföring mellan Audi Partner, VGS, AUDI AG och Audi Banken

  För att säkerställa att Audi Partner, VGS och AUDI AG har uppdaterade arkiv och för att dessa ska kunna ändras om det behövs, kan all data som samlas in överföras. Sådan information kan dessutom skickas till Audi Banken, om du har gett ditt medgivande till detta.

  5. Audi Partnerns användning av data

  All data som samlas in och lagras och som rör dig kan användas av Audi Partnern (för vilken Audi Partnern är direkt ansvarig) för att ge service, uppfylla kontraktet, ge kundsupport, utföra kundundersökningar och anpassa kundinformationen så att den uppfyller dina behov (se även 6.1 till 6.5 i denna sekretessguide).

  6. VGS och AUDI AG:s användning av data

  6.1 Service

  VGS och AUDI AG kommer att använda kundinformation som skickats av respektive Audi Partner för att utföra service snabbt och på rätt sätt (t.ex. när det gäller nya bilar, försäkringar och finansiella tjänster).

  6.2 Avtalet

  När tjänster har levererats i enlighet med punkt 6.1 av denna sekretessguide och/eller för att uppfylla rättsliga eller avtalsenliga villkor i enlighet med punkt 2 i denna sekretessguide, kommer VGS och AUDI AG använda den kundinformation som skickats av Audi Partnern eller samlats in av VGS eller AUDI AG (t.ex. som en del av garanti). VGS eller AUDI AG kan vidare be dig vara med i marknadsundersökningar.

  6.3 Kundvård

  Kundinformation kommer även att användas av VGS och AUDI AG för att säkerställa omfattande kundvård, om du har gett ditt medgivande till detta. Detta kommer inte att kosta dig något och gäller främst följande tjänster:
  VGS:s och AUDI AG:s centrala Customer Care Centre. Under normala öppettider kan du kontakta våra experter för att få svar på dina frågor. Vi kan använda din befintliga kundinformation som vi har i våra system. På så sätt kan vi besvara dina frågor snabbare och mer exakt.

  Om din bil går sönder eller om du är inblandad i en trafikolycka kan du kontakta Audis jourtjänst dygnet runt. Vid en nödsituation kan vi spara viktig tid och ge dig hjälp snabbare genom att använda befintlig information. Om du har ett leasingavtal eller finansieringsavtal för din Audi, kommer du i god tid att få ett brev innan ditt avtal löper ut. Brevet innehåller information om att avtalet snart löper ut och information om nya Audi-modeller. Självklart kommer hänsyn tas till gällande leveranstider. Den här tjänsten ger dig också möjlighet att beställa och/eller finansiera din nya bil i god tid.

  6.4 Kundundersökningar

  Marknadsundersökningar är en viktig informationskälla för att kunna förbättra våra produkter och tjänster. Din kundinformation som skickats av Audi Partnern kan användas av VGS, AUDI AG eller tredje part på uppdrag av VGS eller AUDI AG, för att genomföra kundundersökningar.

  6.5 Kundinformation som är skräddarsydd för dina behov

  Om du har gett ditt medgivande, kan kundinformation som skräddarsys efter dina individuella behov – eventuellt tillsammans med annan personlig information som du får från Audi Partner, VGS och AUDI AG – lagras i en databas, där informationen används för att jämföra kundprofiler med enskilda produkt- och serviceerbjudanden. Du kan sedan få anpassad information (t.ex. erbjudanden om nya produkter eller tjänster).

  6.6.1 Audis rekommendationer

  Det kan hända att tredje part skickar dig e-post via VGS:s eller AUDI AG:s webbsida. VGS och AUDI AG tar inget ansvar för innehållet i sådana meddelanden. VGS och AUDI AG respekterar sekretessen. Såvida du inte har gett ditt medgivande i förväg, kommer vi inte att spara, vidarebefordra eller använda din e-postadress för att skicka ytterligare kundinformation.

  6.6.2 Leveransbekräftelse för Audis rekommendationer

  Din och mottagarens e-postadress används för att låta mottagaren veta vem avsändaren är och för att skicka meddelanden om ett fel uppstår.
  VGS och AUDI AG respekterar sekretessen. Såvida du inte har gett ditt medgivande i förväg, kommer vi inte att spara, vidarebefordra eller använda din e-postadress för att skicka ytterligare kundinformation.

  7. Audi Bankens användning av data

  Audi Banken kan använda kundinformation som man fått från Audi Partners för att skapa erbjudanden om försäkringar och finansiering, om du har gett ditt medgivande till detta.

  8. Förutom vad som sägs ovan kommer ingen information att vidarebefordras

  Din information kommer inte att överföras på annat sätt än vad som anges ovan.

  9. Återkallande av medgivande i enlighet med personuppgiftslagen

  Du kan återkalla ditt medgivande, helt eller delvis, i enlighet med personuppgiftslagen när som helst.

  10. Rätt till information

  I enlighet med personuppgiftslagen har du rätt att få information om vilka personliga data som finns lagrade i kunddatabaser hos Audi Partner, VGS, AUDI AG och Audi Banken.

  Om du har några frågor angående denna information, behöver ytterligare förklaringar eller vill veta vilken information som finns lagrad hos Audi Partner, VGS, AUDI AG och Audi Banken, eller vill att informationen korrigeras, spärras eller tas bort är du välkommen att kontakta AUDI kundtjänst: tel 08-120 810 50 (kl 8-14 vardagar).

  Kontakt

  Om du har frågor eller klagomål när det gäller datasäkerhet så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst:

  AUDI VGS
  Kundservice
  tel 08-120 810 50 (kl 8-14 vardagar)

  Generell information

  När du besöker VGS och AUDI AG:s webbsidor så samlas en del allmän information in automatiskt. Det handlar om information om vilken webbläsare och operativsystem som används och din Internetleverantörs domännamn. När sådan information samlas in kan din identitet aldrig avslöjas. Den här informationen genereras också när du besöker andra webbsidor på Internet, d.v.s. detta gäller inte endast Audis webbsidor. Den här informationen samlas in anonymt och används endast i statistiskt syfte. Om vi vet vad du vill veta kommer det vara lättare för dig att hitta den information som du behöver på våra webbsidor.

  Användandet av cookies

  Cookies är små textfiler med information som identifierar återkommande besökare enbart under den tid de besöker våra webbsidor.

  Cookies lagras på din dators hårddisk men orsakar inga skador på datorn. Cookies på våra webbsidor innehåller ingen personlig information om dig. Cookies gör att du slipper ange samma information flera gånger, gör det lättare att överföra specifikt innehåll och ger oss information om vilka delar av vår Internettjänst som är populärast. Det innebär bland annat att vi kan anpassa våra webbsidor efter dina behov.

  Du har alltid möjlighet att avaktivera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. I din webbläsares hjälpfunktion finns information om hur du gör detta.

  User Tracking

  Um das Angebot auf unseren Webseiten aktuell, nutzerorientiert und vollumfänglich zu halten, nutzt diese Website mit Adobe (inkl. Omniture Site Catalyst, Omniture Genesis, Omniture Discover, Omniture TagManager, Omniture SaintBernard) ein Webanalyse-Tool, das es ermöglicht, unsere Services auf Ihren Bedarf hin zu optimieren. Adobe Analytics verwendet Cookies, die Ihre Präferenzen beim Besuch auf unseren Seiten nachvollziehen können. Auf diese Weise wird beispielsweise die Navigation erleichtert – und wir können die Nutzerfreundlichkeit unserer Dienste weiter verbessern. Die dabei generierten Informationen (einschließlich der IP-Adresse) werden standardmäßig vor einer Speicherung anonymisiert, so dass ein persönlicher Bezug ausgeschlossen ist. Dazu wurde diese Webseite angepasst, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Erst nach dieser Anonymisierung erfolgt eine Auswertung für Reportings. Die durch diese Cookies erzeugten Informationen werden in der Regel an einen Server von Adobe innerhalb der Europäischen Union übertragen. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Falle eines technischen Notfalls diese Daten in die USA übertragen und dort gespeichert werden. Als Nutzer unserer Webseiten haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit, die Annahme von Cookies über Ihre Browsereinstellungen zu verweigern. Standardmäßig lassen die meisten Browser das Speichern von Cookies zu. Sollten Sie diese Einstellung ändern, kann das zu funktionalen Einschränkungen in unseren Angeboten führen. Sie können dieser Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Adobe sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Adobe auch widersprechen, indem Sie ein dafür generiertes OPT OUT Cookie setzen.

  Verwendung von Facebook Social Plugins

  Die AUDI AG verwendet innerhalb Ihres Internetauftritts sogenannte Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird (“Facebook”). Die Plugins sind mit einem Facebook Logo oder dem Zusatz “Facebook Social Plugin” gekennzeichnet.

  Wenn Sie eine Webseite der AUDI AG aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden.

  Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite des Internetauftritts der AUDI AG aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den “Gefällt mir” Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert.

  Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook.

  Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook über den Internetauftritt der AUDI AG Daten über Sie sammelt, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch einer Website der AUDI AG bei Facebook ausloggen.

  Säkerhet

  VGS och AUDI AG har personal och säkerhetsfunktioner som skyddar den personliga information som du ger oss mot avsiktlig eller oavsiktlig manipulering, förlust, förstörelse eller obehörig tillgång till denna information. Vår säkerhet förbättras ständigt och vi försöker alltid ligga i framkant inom detta område.

  Public notification procedure (§4g and §4e of the BDSG - Federal Data)
  The data protection officer hereby makes the information required by law available to everybody.

  Name of the responsible corporate body: AUDI AG

  Board of Management:
  Rupert Stadler (Chairman of the Board)
  Bernd Martens
  Thomas Sigi
  Axel Strotbek
  Dietmar Voggenreiter
  Hubert Waltl

  Data Processing Manager in charge:
  Mattias Ulbrich

  Address of the responsible corporate body:
  AUDI AG
  D-85045 Ingolstadt
  Germany

  Defined purpose of the collection, processing, use or transmission of data:

  The object of the company is the development, production and the sale of motor vehicles, of vehicles and engines of all kinds, of the accessories that go with these, and of all machines, tools and other technical articles (excerpt from Article 2 of the Articles of Association of AUDI AG).

  Description of the group of persons concerned and the corresponding data or data categories:

  Customer data, staff data and data of affiliated companies necessary for fulfilling the intended purpose.

  Recipients or categories of recipients to whom the data may be disclosed:

  Public offices in the sense of a priority legal provision,
  Contractors in the sense of a partnership pursuant to Section 11 of the BDSG (German Data Protection Act),
  Companies and dealer organisations of the Audi Group,
  Internal organisational units for fulfilling the intended purpose.

  Standard periods for deleting data:
  A variety of retention obligations and periods are applicable pursuant to statutory stipulations. The data concerned are routinely deleted after the expiry of such periods.

  AUDI AG
  Data Protection Officer

  Date: January 2016

 • Prisuppgifter

  Priserna som anges på denna webbplats är tillverkarens rekommenderade cirkapriser och kan variera från gång till gång. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Vi ber er kontakta er lokala Audi-återförsäljare för att säkerställa att bilen är beställningsbar enligt era önskemål.
 • Dataskyddsförordningen och vår hantering av personuppgifter

  Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som börjar gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.

  De personuppgifter som vi hämtar in om dig är nödvändiga för att vi bl.a. ska kunna hantera dig som kund, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillhandahålla våra tjänster.

  Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel brev, mail eller sms. Vi delar även personuppgifter till bolag som vi samarbetar med.

  Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du via nedanstående länkar.

 • Integritetspolicy Volkswagen Group Sverige AB

  Audi Sverige är en del av Volkswagen Group Sverige AB, 556084-0968, som är svensk generalagent och importör av bilmärkena Volkswagen Personbilar, Skoda, SEAT, Audi, Porsche och Volkswagen Transportbilar. Volkswagen Group Sverige AB ingår den tyska Volkswagen-koncernen.

  Audi Sverige (även kallat ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet och i denna integritetspolicy redogör vi för hur vi gör detta. Policyn har följande innehåll:

  1. Bakgrund och syfte
  2. Dina rättigheter
  3. I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?
  4. Hur får vi information om dig?
  5. Hur använder vi information om dig?
  6. Hur länge sparas informationen?
  7. Vilka kan vi komma att dela din information med?
  8. Kontaktuppgifter

  Bakgrund och syfte

  Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.” Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling, så kallad rättslig grund. Vår behandling av dina personuppgifter vilar på en eller flera av följande rättsliga grunder:

  • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (”avtal”),
  • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet vi har enligt en annan lag (”rättslig förpliktelse”),
  • behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen och dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (”intresseavvägning”), eller
  • i vissa specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till den aktuella behandlingen (”samtycke”).

  I de allra flesta fallen utgörs den rättsliga grunden av avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. I vissa fall förutsätter dock vår behandling ditt samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för den aktuella behandlingen innan den påbörjas.

  Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@vwgroup.se.

  Nedan redogör vi dels för de ”berättigade ändamål” som vi samlar in dina personuppgifter för, dels enligt vilken rättslig grund vi gör detta.

  Dina rättigheter

  Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. För att underlätta för dig att nyttja ett flertal av dina rättigheter har vi valt att ta fram Mina uppgifter (minauppgifter.vwgroup.se). Mer information om dina rättigheter finner du nedan:

  1. Rätt till information
  2. Korrekta uppgifter
  3. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
  4. Rätt till begränsning av behandling
  5. Dataportabilitet
  6. Rätt att göra invändningar
  7. Klagomål
  8. Skadestånd

  Rätt till information

  Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig, alternativt loggar du in på Mina uppgifter. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter. En sådan begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Dataskydd”.

  Volkswagen Group Sverige AB

  Hantverksvägen 9
  Hovsjö 151 65 Södertälje

  För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

  Korrekta uppgifter

  Vi försöker hela tiden se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om vi upptäcker felaktiga eller ofullständiga uppgifter, försöker vi att korrigera dem alternativt ta bort dem. Vi ser gärna att du hjälper oss med detta genom att logga in på Mina uppgifter och själv korrigera felaktiga uppgifter alternativt ta bort dem. Om uppgifter rättas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har delat din information med om rättelsen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Din rätt till information medför att du har rätt att få veta vilka vi delat din information med.

  Rätten att bli glömd

  Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss. När kundförhållandet upphört, kommer vi att radera dina personuppgifter inom 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (till exempel enligt bokföringslagen). Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. Vi är skyldiga att radera uppgifterna i följande fall:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 
  • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket 
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas 
  • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse 
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt 
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet Om uppgifter raderas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Du har även rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

  Begränsad åtkomst

  Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska du informeras.

  Dataportabilitet

  Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att mottagaren behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat.

  Rätt att göra invändningar

  Den registrerade har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av hans eller hennes personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas efter en intresseavvägning. Om den registrerade invänder mot en sådan behandling, får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Den enskilde har alltid rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

  Klagomål

  Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

  Skadestånd

  En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen. Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

  I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?

  Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i följande situationer:

  • Tillhandahållande av våra produkter och tjänster: a) Ägare av en Audi b) Kund till auktoriserade återförsäljare och verkstäder c) Tjänstebilsförare d) Visat intresse för våra produkter eller tjänster e) Provkörning f) Kundservice-ärende g) Informationssäkerhet och beivrande av missbruk
  • Kommunikation om produkter och tjänster
  • Utveckling av produkter och tjänster
  • Marknadsföring
  • Besök på våra webbplatser a) Nyhetsbrev b) Säkerhet och prestanda
  • Kontakt via sociala media
  • Lediga tjänster

  Tillhandahållande av våra produkter och tjänster

  För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:

  • äger en bil av märket Audi
  • är kund till en av våra auktoriserade återförsäljare eller verkstäder
  • har en Audi som tjänstebil
  • varit i kontakt med vår Kundservice

  Ägare – person som äger en Audi

  Även om du inte köpt din Audi av en av våra auktoriserade återförsäljare eller servat den hos någon av våra auktoriserade verkstäder, kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att kunna leva upp till våra skyldigheter som följer av gällande produktansvarslagstiftning. Vi kan med andra ord ha en skyldighet att kontakta dig. För sådana kontakter inhämtar vi ditt namn och din adress från Transportstyrelsen. För att uppfylla krav som återfinns i gällande produktansvarslag, kan vi bli skyldiga att kontakta dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför rättslig förpliktelse. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter så länge som vi har ett ansvar under gällande produktansvarslag.

  Kund till en auktoriserad återförsäljare eller en auktoriserad verkstad

  Om du köpt din bil av en auktoriserad återförsäljare eller om någon av våra auktoriserade verkstäder utfört arbete på din bil, kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna:
   
  • identifiera dig som kund, 
  • fullfölja vårt avtal med dig om leverans av produkter och tjänster 
  • för att hantera klagomål och reklamationer, 
  • i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. 

  De uppgifter vi kan komma att behandla är kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer), födelsedatum, personnummer, uppgifter om din bil (registreringsnummer, chassinummer, inköpsdatum, servicehistorik m.m.), uppgifter om dina köp och användning av våra produkter och tjänster (kundpreferenser, inställningar, köphistorik och användande). Tjänster kan t.ex. vara lösningar för uppkopplade bilar, myAudi och Mina uppgifter. De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du köpt. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför fullgörandet av avtalet med dig. Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

  Tjänstebilsförare – person som kör en tjänstebil

  Om din arbetsgivare tillhandahåller dig en tjänstebil genom en av våra auktoriserade återförsäljare kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna:

  • identifiera dig som kund,
  • fullfölja vårt avtal med din arbetsgivare och dig som förare om leverans av produkter och tjänster 
  • för att hantera klagomål och reklamationer, 
  • i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med din arbetsgivare och dig som förare. 

  De uppgifter vi kan komma att behandla är kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) personnummer, uppgifter om din bil (registreringsnummer, chassinummer, inköpsdatum, servicehistorik m.m.), uppgifter om dina köp och användning av våra produkter och tjänster (kundpreferenser, inställningar, köphistorik och användande). Tjänster kan t.ex. vara lösningar för uppkopplade bilar, myAudi och Mina uppgifter. De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du köpt. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför fullgörandet av avtalet med din arbetsgivare och dig som förare. Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som din arbetsgivare äger eller leasar bilen samt 12 månader därefter, såvida vi inte fått information om att du inte längre nyttjar förmånen varvid vi kommer att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter omgående.

  Visat intresse för våra produkter eller tjänster

  För att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:

  • har efterfrågat en offert på en [Audi] via [Audi Sveriges] webbplats, hos någon av våra auktoriserade återförsäljare eller verkstäder. 
  • har lämnat din information till oss i samband med ett event som vi eller någon av våra auktoriserade återförsäljare arrangerat eller deltagit i. 

  De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, vanligen kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer. För att vi ska kunna marknadsföra våra produkter och tjänster, utgår vi från att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte omfattas av vår behandling. Den rättsliga grunden för behandlingarna är därför intresseavvägning. Har du efterfrågat/fått en offert, kommer vi att spara dina uppgifter i sex månader från och med din förfrågan. Har du lämnat dina uppgifter vid förfrågningar via webbplats eller i samband med event, kommer vi att spara dina uppgifter i 3 månader från det att du lämnade dem till oss.

  Provkörning

  Inför provkörningar kan vi komma att behandla den information som återfinns på ditt körkort, däribland ditt personnummer. I samband med provkörningen görs en körkortskontroll för att kontrollera körkortets giltighet. Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, varför den rättsliga grunden är fullgörande av avtal. Har du bokat en provkörning, kommer vi att spara dina körkortsuppgifter i 3 månader efter genomförd provkörning.

  Kundservice-ärenden

  Om du kontaktar vår Kundservice, behöver vi kunna identifiera dig som kund och vi kommer i många fall behöva uppgifter om din bil för att kunna hantera reklamationer, klagomål och frågor. De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, såsom kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och bilens registreringsnummer. Om vi tar emot ett klagomål från någon, skapar vi ett ärende som innehåller information om klagomålet. Ärendet innehåller normalt såväl den klagandes identitet som identiteten för övriga personer som berörs av klagomålet. Vi måste oftast avslöja den klagandes identitet till den som klagomålet rör. Detta är oundvikligt när riktigheten av en persons agerande är föremål för ett klagomål. Om en klagande inte vill att information som identifierar honom eller henne avslöjas, kommer vi att försöka respektera detta. Det kan dock vara omöjligt att behandla ett klagomål på anonym grund. De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla information om den produkt eller tjänst du köpt eller för att avhjälpa fel. Vår skyldighet att avhjälpa fel kan dels framgå av avtal, dels av lag inklusive konsumentskyddslagstiftning. Rättslig grund för behandlingen kan därför vara både fullgörande av avtal som rättslig skyldighet. Från tid till annan kan telefonsamtal till vår kundtjänst komma att spelas in i utbildningssyfte. Information om detta kommer att ges innan samtalet kopplas fram till vår kundtjänst. Inspelningarna kommer att sparas under 3 veckor. Har du fått ett ärende registrerat av vår kundtjänst, kommer vi att spara dina uppgifter under hela handläggningstiden samt tre månader därefter.

  Informationssäkerhet och beivrande av missbruk

  Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerhet för alla våra produkter och tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för de tjänster som vi tillhandahåller. Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier. De uppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål är till exempel IP-adresser och information om din dator eller mobila enhet. Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna, varför den rättsliga grunden är fullgörande av avtal. Vi kommer att spara dessa uppgifter i 3 månader.

  Kommunikation om produkter och tjänster

  Vi kan komma att behandla personuppgifter när vi behöver kommunicera med dig för att tillhandahålla serviceinformation eller uppdateringar av produkterna och tjänsterna vi enligt avtal tillhandahåller dig. Vi behandlar även personuppgifter när du kontaktar vår kundtjänst. Vi kan även komma att behandla uppgifter som vi från tid till annan separat samlar in från dig, till exempel om du valt att svara på en kundersökningsenkät som vi skickat till dig. Våra berättigade intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra produkter och tjänster och dess tillgänglighet samt för att förbättra våra produkter och tjänster. I samband med sådan behandling, kan vi komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter om vilka produkter och tjänster du använder. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

  Utveckling av produkter och tjänster

  Vi behandlar personuppgifter för att utveckla vår verksamhet i form av våra produkter och tjänster. För sådana ändamål kan vi komma att sammanställa statistik för analysbehov. Våra berättigade intressen för sådan behandling är att optimera våra produkter och tjänster för våra kunder. För att tekniskt kunna genomföra detta kan vi komma att använda kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Vi kommer även att behandla uppgifter om din dator eller mobila enhet, t.ex. version och modell. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

  Marknadsföring

  Vi behandlar olika slags personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, sms, telefon, e-post och via våra webbplatser. För att du ska ha möjlighet att säga upp prenumerationen på ett visst e-postnyhetsbrev eller liknande utskick, kommer det att finnas anvisningar i varje utskick om hur du kan gå tillväga för att avböja framtida kommunikation. Våra berättigade intressen för sådan behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter eller tjänster. Vi kan därför komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) samt demografiska uppgifter (kön, ålder och postnummer) samt uppgifter om vilka produkter eller tjänster du använder. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

  Besök våra webbplatser

  När någon besöker vår webbplats, www.audi.se, använder vi tredjepartstjänst för att samla in information och detaljer om besökarnas beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Denna information behandlas utan att någon identifieras. Vi gör inte några försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats och vi tillåter inte heller att tredjepartstjänsten gör det. Om vi vill samla personligt identifierbar information via vår webbplats kommer vi att informera om detta i förväg. Vi kommer i så fall att redogöra för när vi kommer att samla in personuppgifter och förklara vad vi tänker göra med dem.

  Användning av cookies

  Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår Cookie-policy.

  Nyhetsbrev

  Vi samlar statistik kring öppnandet av e-post och denna hjälper oss att övervaka och förbättra vårt nyhetsbrev. De uppgifter vi kan komma att behandla är din e-postadress. Är du kund, kan den rättsliga grunden för vårt utskick vara en intresseavvägning. Du kan även ha lämnat ditt samtycke till mottagande av nyhetsbrev i samband med ett event eller i annan kontakt med oss eller någon av våra auktoriserade återförsäljare eller verkstäder. Oavsett vilken rättlig grund vår behandling vilar på, så har du rätt att när som helst avböja fler utskick genom att meddela oss detta. Din e-postadress behandlas för ovanstående syfte till dess att du avböjer fler framtida utskick.

  Sociala media

  Om du skickar oss ett meddelande via sociala medier, kommer meddelandet att lagras i 3 månader. Meddelandet kommer inte att delas med några andra företag eller organisationer.

  Lediga tjänster

  Den information som du lämnar till oss i samband med en eventuell ansökan om anställning kommer bara att användas för att:

  • utvärdera din ansökan 
  • för att kontakta dig 
  • för att uppfylla legala krav. 

  Vi kommer inte att dela någon av de uppgifter som du lämnar under rekryteringsprocessen med någon tredje part i marknadsföringssyfte. Vi kommer inte heller lagra några av dina uppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den information som du lämnar kommer att lagras säkert av oss och/eller våra personuppgiftsbiträden.

  Vilken information ber vi om och varför?

  Vi samlar inte in mer information än vad vi behöver för att uppfylla våra angivna syften och kommer inte att spara den längre än vad som är nödvändigt.

  Den information vi frågar efter används sedan för att bedöma din lämplighet för anställning. Du behöver inte ange vad vi ber om, men det kan påverka din ansökan om du inte gör det.

  Ansökningsfas

  Om du ansöker om anställning och använder vårt online-ansökningssystem, kan dina uppgifter komma att samlas in av en rekryteringskonsult för vår räkning.

  Vi kommer att be dig att dela med dig av personuppgifter, inklusive namn och kontaktuppgifter. Vi kommer också att fråga om din tidigare erfarenhet och utbildning som är relevanta för den anställning du har sökt.

  Om rekryteringsprocessen slutar med att vi inte erbjuder dig anställning, kan vi komma att fråga om du vill att dina uppgifter får sparas av oss för eventuella framtida rekryteringar i 12 månader från avslutad rekryteringsprocess. Om du säger ja, dvs. lämnar ditt samtycke, kan vi komma att kontakta dig om andra lämpliga tjänster skulle uppstå.

  Anlitande av rekryteringskonsult

  Om vi anlitar en rekryteringskonsult, kommer vi att överföra dina personuppgifter till denna. Rekryteringskonsulten kommer i sådana fall utgöra tredje part i förhållande till dig. Vi ingår avtal med varje sådan anlitad rekryteringskonsult för att förvissa oss om att de följer våra krav. Dessa avtal innebär att de inte kan göra något med dina personuppgifter som står i strid med våra instruktioner. De kommer inte heller att dela dina personuppgifter med någon organisation förutom oss. De åläggs också en skyldighet att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och inte för en längre tid än vad vi bestämmer.

  Om du har frågor avseende en rekryteringskonsults användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på dataskydd@vwgroup.se för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter.

  Hur länge sparas informationen?

  Om rekryteringsprocessen inte slutar med att du erbjuds anställning, kommer den information som du har lämnat till den punkten att behållas i 12 månader från avslutandet av rekryteringsprocessen för att kunna visa att vi levt upp till våra rättsliga skyldigheter.

  Hur får vi information om dig?

  Information som du delar med dig av

  Vi samlar in personuppgifter från dig på flera olika sätt. Det kan till exempel ske när du själv lämnar dina uppgifter när du bokar service, begär en offert på en bil, kontaktar vår kundtjänst eller bokar en provkörning. Vi kan komma att samla in följande personuppgifter från dig:

  • kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer)
  • personnummer
  • uppgifter om din bil (registreringsnummer, chassinummer, inköpsdatum, servicehistorik m.m.)
  • uppgifter om dina köp och användning av våra produkter och tjänster (kundpreferenser, inställningar, köphistorik och användande). Tjänster kan t.ex. vara lösningar för uppkopplade bilar, myAudi och Mina uppgifter.

  Information som vi samlar in om dig

  När du använder din bil eller använder våra tjänster eller besöker vår webbplats, kan vi automatiskt komma att samla in information om dig. När du använder våra tjänster (såsom lösningar för uppkopplade bilar, myAudi och Mina uppgifter) kan vi komma att samla in följande personuppgifter:

  • kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer)
  • Information om använda tjänster
  • positioneringsuppgifter som uppkommer till följd av att du använder mjukvara i din bil
  • Historisk information (din köp- och servicehistorik m.m.).
  • Information om hur du interagerar med oss (hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig). 
  • Bilrelaterad information (information som vi behöver för att kunna göra felsökningar och åtgärda fel på din bil när service utförs, förbättra kvalitén på våra bilar och därigenom bidra till utvecklingen av existerade och kommande bilmodeller, kunna administrera och utföra garantiåtaganden 
  • information om din dator eller mobila enhet (såsom IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning).

  Känslig information

  Vi samlar normalt inte in information som rör känsliga personuppgifter (uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). Dock kan vi i samband med vissa event, där vi tillhandahåller förtäring, komma att inhämta information om matallergier. Denna information sparas endast tills eventet är slutfört. Personnummer utgör inte känsliga personuppgifter enligt gällande lagstiftning, men i den mån som personnummer lagras av oss, behandlar vi dem som särskilt skyddsvärda.

  Vilka kan vi komma att dela din information med?

  För att tillvarata dina rättigheter när vi delar din information till våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder, tjänsteleverantörer eller andra affärspartner, sker all delning i enlighet med skriftliga avtal som reglerar mottagarens rättigheter och skyldigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.

  Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje man om vi inte har ditt godkännande att göra det. Vi kommer heller inte att dela dina personuppgifter med tredje man för att denna ska kunna använda dem för sina marknadsföringsändamål om vi inte erhållit ditt godkännande. Liksom vid oönskade utskick från oss, har du en laglig rätt att motsätta dig framtida utskick i marknadsföringssyfte från en tredje man som vi överlämnat dina personuppgifter till efter ditt godkännande. Du måste dock kontakta denna tredje part direkt om du vill motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

  Följande parter kan vi komma att dela dina personuppgifter med:

  • Våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder
  • Våra leverantörer
  • Våra affärspartners
  • Tredjepartsapplikationer

   

  Våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder

  Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder. Sådan delning görs för att vi ska kunna skicka erbjudande om våra produkter och tjänster samt andra meddelanden avseende våra produkter och tjänster. I de avtal vi ingår med våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar med dem. [Audi Sverige] och våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om sådana enheter inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en auktoriserad återförsäljares eller verkstads användning av dina personuppgifter, får vi be dig att ta direktkontakt med denna.

  Våra leverantörer

  Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra leverantörer och som i förhållande till dig utgör tredje part. För att kunna utföra de tjänster vi köper in eller för att utveckla våra produkter och tjänster, måste våra leverantörer i flera situationer behandla dina personuppgifter. I de avtal vi ingår med våra leverantörer finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar till dem. [Audi Sverige] och leverantörerna är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om de inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en leverantörs användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på dataskydd@vwgroup.se för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter.

  Våra affärspartners

  Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra övriga affärspartners och som i förhållande till dig kan utgöra tredje part. Sådan delning görs för att de ska kunna skicka erbjudanden om deras produkter och tjänster. Med ”affärspartners” avser vi bolag som erbjuder tjänster avseende finansiering av bilköp, fordonsförsäkringar och kreditkort. I de avtal vi ingår med sådana övriga affärspartner finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar till dem. [Audi Sverige] och affärspartnerna är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om sådana de inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en sådan övrig affärspartners användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på dataskydd@vwgroup.se för att få information om vilka affärspartner som behandlat dina personuppgifter.

  Tredjepartsapplikationer

  När du använder appar och andra mjukvarubaserade tjänster kopplade till din bil kan dessa tillhandahållas av tredje part och genom att godkänna villkoren för sådan tjänst, kan personuppgifter komma att överföras till sådan tredje part, till exempel vid överföring av positioneringsuppgifter. Vi kan inte ta något ansvar för en sådan tredje parts behandling av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att själv sätta dig in i användarvillkoren för sådana tjänster och särskilt eventuella villkor som rör deras hantering av dina personuppgifter. Vi har ingen möjlighet att svara på frågor om en viss tredje parts användning av dina personuppgifter och vi måste därför be dig ta direktkontakt med sådan part.

  Var behandlar vi dina personuppgifter?

  Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter i Sverige. Överföring till annat EU-land kan förekomma. Vi kan dock inte uttala oss om var dina personuppgifter behandlas när du använder appar eller andra mjukvarubaserade tjänster kopplade till din bil tillhandahållna av tredje part (tredjepartsapplikationer). Om du har frågor gällande detta ber vi dig därför ta direktkontakt med sådan part.

  Kontakta oss

  Volkswagen Group Sverige AB, av vilket Audi Sverige är en del av, är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556084-0968 och har sitt säte på Hantverksvägen 9 Hovsjö, 151 65 Södertälje. Volkswagen Group Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

  Volkswagen Group Sverige AB, där Audi Sverige ingår, har utsett ett dataskyddsombud och vår kundtjänst är väl insatt i dataskyddsfrågor. Du kan alltid ställa dina frågor om vår behandling av dina personuppgifter på dataskydd@vwgroup.se.

  Ändringar

  Audi Sverige förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy vid behov.

  Integritetsskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-06-12.